Intensificarea creșterii durabile și a competitivității Microîntreprinderilor și Întreprinderilor Mici

Programul de finanțare este destinat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Finanțarea minimă nerambursabilă este de 50.000 euro și maxim 200.000 euro, intensitatea sprijinului fiind de 90%, respectiv 10% contribuție proprie.

Eligibilitate

 • Microîntreprinderi (maxim 9 angajați) non agricole
 • Întreprinderi Mici (maxim 49 angajați) non agricole
 • SRL, SNC, SCS, SA, SCA
 • Societăți Cooperative non agricole
 • Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman
 • Mediul urban și/sau rural
 • Înființațe cel târziu la 01.01.2022
 • Profit 2022 > 0
 • Cod CAEN eligibil
 • Fără datori
 • Nu sunt în dificultate
 • Activitate neîntreruptă 2022-2023

Finanțare

Acțiuni sprijinite

Se finanțează ucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie, prestare de servicii ale microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI).

Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, care se regăsesc în subgrupele/clasele:

2.1 Echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru
2.2. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
2.3.6. Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat
3. Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
Conform HG nr. 2139/2004

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice), energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.

Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;

Proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale. Este opţională includerea în proiect a investiţiilor în active necorporale.

Investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie

Cheltuieli eligibile pentru realizarea investițiilor propuse:

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Terasamente
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii electrice
4.1.5 Instalatii sanitare
4.1.6 Retele de alimentare cu apa si canalizare
4.1.7 Instalatii termice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.1 Retele de alimentare cu apa si canalizare
4.2.2 Instalatii termice
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.3.1 Retele de alimentare cu apa si canalizare
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor – CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

Sunt eligibile și următoarele cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite etc.
 • Cheltuieli cu activități de internationalizare (cheltuielile cu participarea la târguri, misiuni comerciale, expoziţii în calitate de expozant: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale)

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile, ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Sud-Muntenia 2023

În 2023, Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia va lansa 27 de apeluri de proiecte din totalul de 30 de apeluri propuse pentru perioada 2023-2027.

IMM și Antreprenoriat

Pentru IMM-uri (întreprinderi cu maxim 249 angajați) sunt propuse pentru lansare 2 programe de finanțare începând cu Trimestrul 2 al anului 2023.

Regăsiți în continuare cele 2 programe de finanțare destinate IMM-urilor din regiunea Nord-Vest.

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor din regiunea Sud-Muntenia

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor din regiunea Sud-Muntenia
Programul de finanțare nerambursabilă este destinat IMM-urilor din regiunea de …
Citește

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității Microîntreprinderilor și Întreprinderilor Mici

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității Microîntreprinderilor și Întreprinderilor Mici
Programul de finanțare este destinat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din …
Citește

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ