Investalim

Programul de finanțare Investalim este un program național, multianual, de dezvoltare și susținere a industriei alimentare în vederea stimulării producției interne de bunuri.

Bugetul maxim al programului este de 600 mil euro pentru perioada 2023-2026.

Stadiu: Ordonanță de Urgență
Consultare publică: 30.06.2023 – 29.07.2023
Email observații: politici.indalim@madr.ro
Ghid consultativ: 2023 (30 zile de la aprobare)
Lansare propusă: 2023

Eligibilitate

 • SRL, SA, SCA, SCS, SC
 • Domeniu de activitate/CAEN eligibil
 • R(ca) > 0
  În unul dintre ultimele 3 exerciții financiare
 • Capitaluri Proprii Pozitive
  În exercițiul financiar anterioar
 • Fără datori
 • Nu sunt ”întreprinderi în dificultate”
 • Nu fac obiectul unor decizii de recuperare
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității

Societățile nou-înființate (maxim 3 ani vechime) sunt eligibile dacă au capital social subscris vărsat > 100 mii lei, iar acționarii nu dețin sau nu au deținut în ultimii 2 ani întreprinderi care desfășoară/ au desfășurat activitatea pentru care solicita finanțare

Domenii/CAEN Eligibile

1011Prelucrarea și conservarea cărnii
1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
1041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1061Fabricarea produselor de morărit
1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1081Fabricarea zahărului

Finanțare

Pentru eligibilitate, investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, în sensul normelor ajutorului de stat regional.

Înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente;

1. Crearea unei unități noi
De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect.

Poate fi considerată investiție inițială legată de crearea unei noi unități inclusiv investiția ce constă în reconversia unui imobil existent în scopul demarării unei noi activități. Prin imobil neutilizat se întelege acel imobil care nu a fost utilizat în mod constant în nici o activitate în anul curent depunerii cererii de finanțare și doi ani calendaristici anteriori depunerii cererii de finanțare.

Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente.

2. Extinderea capacității unei unități existente
Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat.

Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

3. Diversificarea producției unei unități
Diversificarea prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Cheltuieli eligibile

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare. Serviciul de consultanță este ofertat pe toată durata proiectului, accesare-implementare-monitorizare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype
Investalim
Investalim – Program de finanțare nerambursabilă pentru industria alimentară