Capital de Lucru Industria Agroalimentară

Pagina reprezintă oferta noastră pentru obținerea Grantului Capital de Lucru Industria Agroalimentară în valoare de 15% din Cifra de Afaceri în anul 2019, dar nu mai mult de 120.000 euro.

Eligibilitate

Granturile pentru capital de lucru se acordă doar IMM-urilor (SRLSA), Societatilor și Cooperativelor AgricoleGrupurilor și Organizațiilor de Producători, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul din ultimele trei exerciții financiare potrivit situațiilor financiare depuse la Anaf;

  • Au desfășurat activitate economică înainte 31 Decembrie 2019

  • Codul CAEN aferent domeniului de activitate pentru care se cere finanțare se află în Lista codurilor CAEN eligibile și era autorizat la data de 31 Decembrie 2019.

Coduri CAEN

Codul CAEN Rev.2 pentru care se solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat la data de 31 Decembrie 2019, regăsiți mai jos codurile CAEN eligibile pentru finanțare:

Cultivarea Plantelor
0111, 0112, 0113, 0116, 0119
0121, 0124, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129
0130

Creșterea Animalelor
0141, 0142, 0143, 0145, 0146, 0147, 0149

Activități în ferme mixte și auxiliare
0150
0161, 0162, 0163, 0164

Pescuit și acvacultură
0311, 0312
0321, 0322

Industria alimentară
1011, 1012, 1013
1020
1031, 1039
1041, 1042
1051, 1052
1061, 1062
1071, 1072, 1073

1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089
1091

Producția băuturilor
1106, 1107

Fabricarea articolelor din hârtie și carton
1721

Ofertă

Ofertăm 3 cereri depuse sub 1 minut și 6 cereri sub 3 minute, timp suficient pentru a asigura finanțarea

Valoarea grantului este în procent de 15% din Cifra de Afaceri aferentă anului 2019, dar nu mai mult de 120.000 euro, iar valoarea minimă este de 5.000 euro.

În prima sesiune Capital de Lucru cererile sau epuizat în 4-5 minute.

Oferta rămâne fară avans sau alte costuri conform clauze contractuale, iar prin formular ne dorim minimul de informații necesare pentru a verifica eligibilitatea și a putea avea o discuție preliminară.

Serviciul include, înregistrarea societății în aplicația (site) https://granturi.imm.gov.ro/, depunerea cererii pentru finanțare, semnarea contractului de finanţare, implementarea programului şi raportarea cheltuielilor efectuate conform procedurii de implementare a programului.

Angajamente

Menținerea numărului de angajați de la data de 26.05.2022 pentru o perioadă de minim 6 luni de la data acordării ajutorului financiar.

Cofinanțarea de 15%.

Cheltuirea ajutorului financiar în maxim 180 de zile pentru cheltuielile eligibile aferente programului.

Cheltuieli Eligibile

Beneficiarii pot utiliza granturile, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;

e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;

f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Skype
Twitter
LinkedIn
Print
Reddit