Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Tip B

Obiectivul general al programului este producţia majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Eligibilitate

 • Unitățile Administrativ Teritoriale
 • Sub-unitățile Administrativ Teritoriale
 • Unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională
 • Persoanele juridice de utilitate publică
  Unități/ instituții sportive, culte, instituții de învățământ superior de drept public;
  Institute/ centre/ stațiuni de cercetare/ dezvoltare;
 • Parteneriatele dintre entitățile de mai sus
 • Veniturile economice
  Veniturile generate de activitățile economice desfășurate de solicitanți nu trebuie să depășească 20% din totalul veniturilor beneficiarului;
 • Capacitatea financiară
  Bugetul aprobat sau documentele care dovedesc realizarea demersurilor realizate pentru includerea în bugetul instituției publice care cofinanțează proiectul.

Finanțare

Valoarea totală a grantului este de maxim 20.000.000 euro/proiect, iar valoarea grantului solicitat per MW instalat este de maximum:

Activități/ cheltuieli eligibile

 • Capacități noi de producție
  Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei   electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
 • Structuri aferente
  Structurile strict aferente care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
 • Amenajarea terenului
 • Cheltuieli cu investiția de bază
  Cheltuieli pentru construcții și instalații;
  Cheltuieli cu (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări);
  Cheltuieli cu active necorporale;
 • Cheltuieli cu organizarea de șantier
  Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
  Cheltuieli cu branșamentul;
  Cheltuieli conexe organizării de șantier;
 • Cheltuieli salariale cu echipa/ servicii de management proiect
  Maxim 20.000 euro;
 • Proiectare și asistență tehnică
  Studii de teren, cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații;
  Proiectare și inginerie, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție;
  Cheltuieli cu plata diriginților de șantier;
  Consultanță în organizarea procedurilor de achiziţie, elaborare studii de piață/evaluare și în domeniul managementului execuției;
 • Comisioane, cote, taxe
 • Diverse și neprevăzute
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
 • Informare și publicitate
 • Audit

Evaluare

Apelul de proiecte este necompetitiv, iar proiectele se vor finanța după regula primul venit, primul servit.

Consultanță

Vă putem ajuta pregătirea studiului de fezabilitate conform ghidului solicitantului și avem capacitate de a depune fiecare proiect asumat primul, astfel încât să maximizăm șansele de finanțare!

Prin formular ne dorim minimul de date pentru o discuție preliminară, iar pentru calculul capacității necesare avem nevoie de facturile cu energie electrică pentru 12 luni consecutive din ultimii 2 ani.

Calandrinon Consult Srl

Activități de consultanță pentru afaceri și management
RO34372467
J5/591/2015

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype
Program de finanțare sectorul public Cheie 1 Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Tip B
Program de finanțare sectorul public Cheie 1 Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Tip B

ACCESEAZĂ