Coduri CAEN Microgranturi – Anexa 1 la OUG 130/2020

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică și sportivă [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 „Microgrant pentru capital de lucru”

https://lege5.ro/Gratuit/gm4dcmbqgizq/anexa-nr-1-ordonanta-de-urgenta-130-2020?dp=gmzdcmrqgq3tony

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi alte materiale vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811Tipărirea ziarelor
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814Legătorie şi servicii conexe
1820Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE
2680Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3299Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
4761Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
4778Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
58. ACTIVITĂŢI DE EDITARE
5811Activităţi de editare a cărţilor
5812Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813Activităţi de editare a ziarelor
5814Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819Alte activităţi de editare
5821Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829Activităţi de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ
5911Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912Activităţi postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914Proiecţia de filme cinematografice
5920Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
60. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAŢII
6110Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
6201Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
63. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312Activităţi ale portalurilor web
6391Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
69. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI DE CONTABILITATE
6920Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
73. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE STUDIERE A PIEŢEI
7311Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media
7320Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
7410Activităţi de design specializat
7420Activităţi fotografice
7430Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING
7722Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
82. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
85. ÎNVĂŢĂMÂNT
8510Învăţământ preşcolar
8520Învăţământ primar
8551Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553Şcoli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de învăţământ n.c.a.
90. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003Activităţi de creaţie artistică
9004Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI CULTURALE
9101Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102Activităţi ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9104Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI DISTRACTIVE
9311Activităţi ale bazelor sportive
9312Activităţi ale cluburilor sportive
9313Activităţi ale centrelor de fitness
9319Alte activităţi sportive
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Verificare PFA, II, IF

Pentru verificare avem nevoie de toate codurile CAEN din Certificatul Constatator ( Model AICI ). Ajunge ca unul dintre ele să se regăsească în Anexa 1 pentru a putea accesa micrograntul de 2.000 euro.

Formular Accesare Microgrant 2.000 euro
Formă Juridică*
Pentru PFA, II sau IF -uri avem nevoie de toate codurile CAEN autorizate în Certificat Constatator. Ajunge ca unul să fie eligibil pentru accesarea micrograntului.

Procedura pentru Microgrant 2021 nu este încă publică, iar modificările la codurile CAEN le anunţ prin Newsletter.

Parcurge formularul şi revin cu un răspuns.

8 comentarii la „Coduri CAEN Microgranturi – Anexa 1 la OUG 130/2020”

  • Momentan, conform OUG 130/2020, II-urile sunt eligibile în funcţie de codul CAEN, iar codul caen 5630 nu este eligibil. Verificaţi în certificatul constatator dacă mai sunt şi alte coduri caen.
   Procedura pentru 2021 nu este încă publică, o să anunţ modificările şi noile coduri caen prin Newsletter.

   Răspunde
 1. Buna ziua cod caen 8299, 8211,8219 eligibile? In lista se vad numai codul 8230 . Este Intreprindere Individuala inregistrat 2019 aprilie. Sunt intetesant. Multumesc

  Răspunde

Lasă un comentariu