Coduri CAEN Microgranturi – Anexa 1 la OUG 130/2020

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică și sportivă [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 “Microgrant pentru capital de lucru”

https://lege5.ro/Gratuit/gm4dcmbqgizq/anexa-nr-1-ordonanta-de-urgenta-130-2020?dp=gmzdcmrqgq3tony

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
18. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
1811Tipărirea ziarelor
1812Alte activități de tipărire n.c.a.
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814Legătorie și servicii conexe
1820Reproducerea înregistrărilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
32. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3220Fabricarea instrumentelor muzicale
3230Fabricarea articolelor pentru sport
3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3299Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
58. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
5811Activități de editare a cărților
5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813Activități de editare a ziarelor
5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819Alte activități de editare
5821Activități de editare a jocurilor de calculator
5829Activități de editare a altor produse software
59. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
5914Proiecția de filme cinematografice
5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
60. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010Activități de difuzare a programelor de radio
6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICAȚII
6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
63. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312Activități ale portalurilor web
6391Activități ale agențiilor de știri
6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
69. ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE CONTABILITATE
6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
73. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
7311Activități ale agențiilor de publicitate
7312Servicii de reprezentare media
7320Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
7410Activități de design specializat
7420Activități fotografice
7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
77. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
82. ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
85. ÎNVĂȚĂMÂNT
8510Învățământ preșcolar
8520Învățământ primar
8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553Școli de conducere (pilotaj)
8559Alte forme de învățământ n.c.a.
90. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003Activități de creație artistică
9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102Activități ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
93. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
9311Activități ale bazelor sportive
9312Activități ale cluburilor sportive
9313Activități ale centrelor de fitness
9319Alte activități sportive
9321Bâlciuri și parcuri de distracții
9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Procedura pentru Microgrant 2021 nu este încă publică, iar modificările la codurile CAEN le anunţ prin Newsletter.

Parcurge formularul şi revin cu un răspuns.

2 comentarii la „Coduri CAEN Microgranturi – Anexa 1 la OUG 130/2020”

    • Momentan, conform OUG 130/2020, II-urile sunt eligibile în funcţie de codul CAEN, iar codul caen 5630 nu este eligibil. Verificaţi în certificatul constatator dacă mai sunt şi alte coduri caen.
      Procedura pentru 2021 nu este încă publică, o să anunţ modificările şi noile coduri caen prin Newsletter.

      Răspunde

Lasă un comentariu