Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior

Prin programul de finanțare ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” unitățile de învățământ secundar superior de stat/particulare acreditate și palatele și cluburile copiilor au posibilitatea dotării cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea unui laborator digital inteligent.

Aceste laboratoare pot fi utilizate la toate disciplinele de studiu și reprezintă un concept atractiv și modern de învățare virtuală, cu posibilitatea de a fi adaptate profilului oricărui liceu.

Prezentul apel de proiecte are drept obiectiv crearea unor săli de curs complexe, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) în cadrul unităților de învățământ de nivel liceal precum și în cadrul palatelor și cluburilor copiilor, pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din toate ariile curriculare, sa devină utilizatori independenți care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.

Laborator inteligent – Smart Lab

Laboratorul inteligent este un concept integrat de învățare personalizată, prin care elevii pot explora prin tehnologie aplicată, învățarea bazată pe proiecte, pentru o varietate de discipline.

Acesta cuprinde de la mobilier și tehnologie, hardware/software și kituri de construcție, până la curriculum și evaluare, toate componentele laboratorului funcționează împreună pentru a sprijini învățarea practică.

În plus, laboratorul inteligent permite abordarea tuturor stilurilor de învățare, permițând fiecăruia să lucreze la propriul nivel și ritm. Elevii dobândesc abilități precum colaborarea, delegarea și managementul timpului și al proiectelor. Dezvoltarea unor abilități precum adaptabilitatea, auto-direcționarea și comunicarea pregătec elevii pentru viața de după liceu.

Eligibilitate

Programul de finanțare se adresează unităților de învățământ secundar superior acreditate, publice sau private (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual) precum și palatele și cluburile copiilor cu personalitate juridică.

Activități eligibile

În cadrul apelului vor fi finanțate următoarele tipuri de activități:

1. achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare;

2. achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;

3. conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;

4. instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

Beneficiarii eligibili pot solicita finanțare pentru dezvoltarea a câte unui laborator inteligent („smart lab”) cu excepția unitățile de învățământ, care au minimum 500 elevi înscriși în anul școlar 2022-2023. Acestea vor putea beneficia de un al doilea laborator inteligent.

Valoare Grant

Valoarea totală eligibilă a grantului este de 60.000 euro pentru un laborator inteligent, alocată pentru cele două componente a proiectului astfel:

Comună (obligatorie) – 30.000 euro

50% din buget va fi alocat pentru partea de trunchi comun pentru toate unitățile de învățământ secundar superior și va cuprinde în mod obligatoriu:

 • a) o tablă interactivă
 • o imprimantă 3D monocromă și/sau 3D policoloră
 • un scanner 3D fix
 • un robot cu braț multifuncțional
 • kituri robotice pentru începători sau avansați
 • creion 3D
 • ochelari de realitate virtuală VR/AR
 • cameră videoconferință
 • sistem sunet
 • un sistem desktop cu monitor sau sistem all-in-one sau laptop
 • cameră de documente

Specifică (opțională) – 30.000 euro

50% din buget va fi alocat opțional și diferențiat, pentru echipamente tehnologice de tip „smart lab”, în funcție de nevoia identificată și asumată la nivelul unității de învățământ secundar superior.

Cu titlu de exemplu:

a) pentru filiera teoretică pot fi achiziționate: laboratoare virtuale, vizualizatoare hibride, platforme e-learning, laboratoare de lingvistică, roboți educaționali multifuncționali, instrumente educaționale de tip realitate virtuală (VR) și realitate augmentată (AR), module de învățare robotică, alte software-uri educaționale și echipamente specifice etc.

b) pentru filiera tehnologică pot fi achiziționate: simulatoare cu realitate augmentată/virtuală (VR/AR), sisteme integrate de pregătire practică cu instrumentație virtuală și software multimedia, roboți educaționali multifuncționali, senzori de mișcare, de umiditate, module de învățare robotică, plant lab educațional, alte software-uri și echipamente educaționale specifice etc.

c) pentru filiera vocațională pot fi achiziționate: mănuși/căști VR compatibile, microfoane dinamice, programe de randare, programe de tip CAD, sisteme înregistrare, alte software-uri educaționale și echipamente specifice etc.

Dispozitivele și echipamentele tehnologice din componenta bugetului opțional și diferențiat (30.000 de euro) trebuie să fie adaptate nevoilor identificate la nivelul fiecărei unități de învățământ, în funcție de filiera acesteia, și utilizate exclusiv în scop didactic, pentru desfășurarea optimă a procesului educațional.

Accesare

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere, iar proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR (https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home), cu respectarea termenului limită de depunere.

Revenim în urma completării formularului pentru o discuție preliminară.

Calendar

ActivitateaData/ora perioada
Apel deschis pentru depunerea de proiecte23.12.2022 – 01.03.2023
Etapa I/evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor, inclusiv solicitare/răspuns clarificări, din care:01 – 15.03.2023
Evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor01 – 06.03.2023
Publicare liste inițiale cu solicitanți acceptați/solicitanți respinși cu termen pentru eventuale contestații06.03.2023
Transmitere/Primire contestații06 – 10.03.2023
Soluționarea eventualelor contestații10 – 15.03.2023
Publicare liste finale/etapa I15.03.2023
Etapa II/evaluarea calitativă a proiectelor, inclusiv solicitare/răspuns clarificări, din care:16.03.2023 – 07.04.2023
Evaluarea calitativă a proiectelor16 – 31.03.2023
Publicare liste inițiale cu solicitanți acceptați/solicitanți respinși cu termen pentru eventuale contestații, din care:31.03.2023
Transmitere/Primire contestații03 – 06.04.2023
Soluționarea eventualelor contestații06 – 10.04.2023
Selecția aplicațiilor pentru laboratorul suplimentar10 – 11.04.2023
Publicare liste finale/evaluare12.04.2023
Transmitere notificări17 – 18.04.2023
Contractare19.04.2023 – 17.05.2023

Lasă un comentariu