Femeia Antreprenor 2024

Consultanță femeia antreprenosr 2024

MEAT (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului) lansează o nouă ediție a programului Femeia Antreprenor care încurajează doamnele să își creeze propriile destine în lumea afacerilor.

FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ

200.000 lei

Maximum 95% din valoarea eligibilă și minimum 5% contribuție din partea solicitantului.

Documentul conține prezezentarea programului, grila de evaluare și ofertarea serviciului de consultanță

Eligibilitatea
solicitanților
femeia
antreprenor
2024

Sunt eligibile IMM-urile în care cel puțin unul dintre asociați este femeie şi deține cel puțin 50% din părțile sociale/acțiunile societății.

Pentru societăți cooperative, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor  este formată din femei.

Pentru eligibilitate, solicitanții creează cel puțin 2 locuri de muncă pentru cel puțin 12 luni de la emiterea acordului de plată și asigură o cofinanțare de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Nu au datorii la bugetul general consolidat.
Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității.
Nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis.

Persoanele care au calitatea de asociați/ acționari în mai multe societăți pot aplica în cadrul programului Femeia Antreprenor cu o singură societate.

Cheltuieli
eligibile

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/ subactivităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare.

a)

Echipamente tehnologice
În categoria echipamentelor tehnologice sunt asimilate și sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile de energie.

b)

Spații
Spații de lucru, spații de producție, spații pentru prestări servicii și comerț, spații mobile (food truck), corturi de evenimente și baloanele presostatice.

c)

Mijloace de transport
Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G.

Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

d)

Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale

e)

Salarii, utilitățile, contabilitate, chirii
Maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile.

f)

Digitalizare
Website, promovare, soft/ softuri, semnătură electronică,  echipamente IT, laptop/ PC, server, monitor, imprimantă/ multifuncțională, licențe, telefoane smart, tablete, semnătura electronică.

g)

Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
Pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/ persoană.

h)

Taxa pe valoare adăugată (TVA)
Pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal.

i)

Consultanță
În valoare eligibilă de maximum 10.000 lei.

j)

2 plăcuțe informative obligatorii
Eligibil minim 10 lei – maxim 500 lei/ bucată.

Nu se finanțează

Activități de pescuit, acvacultură, producția primară/ prelucrarea/ comercializarea produselor agricole.

Producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.

Activități legate de transport către țări terțe sau către alte state membre.

Selecția la finanțare se va face în  ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea formularelor de înscriere.

Se punctează vechimea calității de asociat/ acționar/ administrator feminin, contribuția, profitul din exploatare (2021-2022), menținerea locurilor de muncă și investiția (%) în echipamente.

CONSULTANȚĂ
FEMEIA ANTREPRENOR
2024

Fără AVANS
Fără TVA (+ 19%)

Vă suntem alături pe toată durata proiectului, informare, eligibilitate, elaborarea planului de afaceri, cererea de finanțare, contractarea și implementarea proiectului.

FORMULAR
CONTACT


Investiție/ Mesaj

CALANDRINON CONSULT SRL
Activități de consultanță pentru afaceri și management
RO34372467
J5/591/2015

https://calandrinon-consult.ro/
info@calandrinon-consult.ro
+4 0771 187 791

Oradea, Piața Emanuil Gojdu 53
Județul Bihor

Luni – Vineri, 09:00 – 17:00

Google Maps
Waze

SHARE
FEMEIA ANTREPRENOR
2024

Facebook
Email
X
Telegram
WhatsApp
Pinterest
LinkedIn

ACCESEAZĂ