Grant 3 Investitii 50.000 – 200.000 euro

Grant 3 Investiții acordat IMM-urilor intre 50.000 si 200.000 euro nerambursabili prin schema de ajutor de stat in contextul crizei provocate de COVID-19

Link-uri referinţă:
Masura 3 – Granturi pentru Investitii
OUG 130/31 iulie 2020
https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19
Telefon Call Center
0217 950 098
Grant 3 Investitii
Gioconda (Mona Lisa) remix contemporan în urma pandemiei de COVID 19

Grant 3 Investiții este în valoare de 50.000 euro și 200.000 euro nerambursabili și se acordă în funcție de punctaj.

Sesiunea de înscrieri s-a deschis Joi, 3 Decembrie 2020, la ora 10.00 şi se închide în 29 Ianuarie 2021 la ora 20:00.

Cheltuieli Eligibile

Cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor.

Cheltuieli prinvind achiziţia mijloacelor de transport pentru firmele cu activitate în transport marfă, persoane, curierat, ect.

Achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea.

Cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe.

Cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

Cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Cheltuielile eligibile diferă în funcţie de tipul investiţiei şi le stabilim împreună conform cu Procedura de Implementare Art. 4.2.1.

Eligibilitate

Condițiile de eligibilitate conform procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020

Domenii de activitate eligibile conform cod CAEN Anexa 3 OUG 130/31 iulie 2020.

Verificaţi eligibilitatea codului CAEN aici ANEXA Nr 3 | Ordonanță de urgență 130/2020

Activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării şi profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării;

Se angajează să asigure sustenabilitatea/desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;

Realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate;

Valoarea veniturilor planificate le stabilim împreună în cadrul proiectului pentru depunere.

Dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov minimum 30% din valoarea eligibilă.

Cofinanţarea se stabileşte în funcţie de punctajul dorit. Pentru punctaj maxim e nevoie de cofinanţare peste 35% din valoarea eligibilă, respectiv peste 45% pentru regiunea Bucureşti-ilfov.

Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile (minim o ofertă de preț pentru fiecare element de cost). Nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019 şi nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;

Oportunitate Grant 3 Investitii

Între 50.000 euro și 200.000 euro acordați în funcție de următoarele criterii de selecție (punctaj) a investițiilor:

RIR – Rentabilitatea proiectelor de investiții (RIR) – maxim 25 de puncte

 • RIR: <5%25 puncte
 • RIR:>=5,00% și <7,5%15 puncte
 • RIR:>=7,50%10 puncte

RIR-ul îl calculam împreună astfel încât să obţinem punctajul maxim 25 puncte.

Cofinanțarea proiectelor de investițiimaxim 35 puncte

 • Peste 35% confinantare proprie – 35 puncte
 • Intre 25% și 35% confinantare proprie  – 30 puncte
 • Intre 20% și 25% confinantare proprie – 20 puncte
 • Intre 15% și 20% confinantare proprie – 10 puncte

Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov:

 • Peste 45% confinantare proprie – 35 puncte
 • Intre 40% și 45% confinantare proprie  – 30 puncte
 • Intre 35% și 40% confinantare proprie – 20 puncte
 • Intre 30% și 35% confinantare proprie – 10 puncte

În toate proiectele aflate în lucru, împreună cu beneficiarii, am decis să mergem pe o cofinanţare maximă.

Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte

 • Profit operaţional anul anterior (2019) <=3 – 30 puncte
 • Profit operaţional anul anterior (2019) >3 și <=4 – 15 puncte
 • Profit operaţional anul anterior (2019) >4 – 5 puncte

În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu 0 puncte.

De exemplu, daca ai avut un Profit Operational de 30.000 euro, pentru un punctaj maxim de 30 puncte este necesar să soliciţi un ajutor financiar in valoare de 90.000 euro (3 x Profitul Operaţional).

90.000/30.000 = 3 rezultând un punctaj de 30 puncte.

Împreună cu RIR-ul ajustat pentru un punctaj de 25 puncte şi contribuţia proprie mai mare de 35%/45% poţi obţine un punctaj de 90 puncte.

Celelalte 10 puncte necesare pentru punctajul maxim de 100 puncte se obţin din apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

Negativ – 10 puncte
Pozitiv – 0 puncte

Lista o găseşti aici Listă sold balanţă comercilă. Caută codul CAEN şi verifică soldul, ultima coloană (dreapta) pozitiv sau negativ.

Consultanţă Grant 3 Investiţii

Pentru a stabili eligibilitatea, indicatorii financiari ai proiectului, rentabilitatea, suma ajutorului financiar pentru investiţii şi condiţiile necesare pentru punctaj maxim avem nevoie să ne consultăm împreună.

Contact Consultanţă Grant 3 Investiţii

Te rugăm să ne descrii în câmpul mesaj/interes investiţia pe care doreşti să o faci. Pe baza ei şi a datelor financiare aferente CUI (Cod Unic de Înregistrare) putem avea o discuţie mai exactă si putem să-ţi facem o ofertă clară.

Share 50.000 euro200.000 euro

Fara TVA
Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Skype
Twitter
LinkedIn
Print
Reddit

Link-uri utile

Procedura de Implementare a Masurii 3 „Granturi pentru investiţii”
Cuprinde toate fişierele aferente procedurii de implementare. Pentru a vă face o idee completă despre ce împlică accesarea Grantului 3 Investiţii, cheltuieli eligibile şi modul de finanţare/plată vă recomandăm să citiţi fişierul ProceduraMasura3 28.11.2020

Masura 3 Granturi pentru Investiţii – Articole Oficiale
Pagina oficială a Ministerul-ui Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri dedicată informării despre Masura 3 – Granturi pentru Investiţii. Găsiţi aici ştirile/procedurile oficiale.

OUG 130/2020
Privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Anexa 3 la OUG 130/2020
DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE accesarea Grantului 3 Investiţii.

Masura 3 Granturi pentru Investiţii

Listă Sold Balanţă Comercială
Lista apartenenței domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale unde poţi verifica dacă primeşti sau nu 10 puncte la punctajul total.

Telefon Call Center Granturi
0217 950 098

Un comentariu la „Grant 3 Investitii 50.000 – 200.000 euro”

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ