Consultanţă Grant Horeca 20%

Grant horeca 20%ajutor neramburdabil pentru domeniul HORECA, cazare, alimentatie, agenții de turism si organizatori de targuri si evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

OUG 224/2020
OUG 10/2020
Consultanţă grant Horeca
Consultanţă grant Horeca

Suma totală atribuită acestei măsuri este estimată la 500 milioane euro, iar ajutorul de stat nerambursabil este în cuantum de 20% din pierderea suferită în 2020 raportat la anul 2019 pentru firmele care activează în domeniul Horeca, dar şi pentru agenţii de turism şi organizatori de târguri şi evenimente.

Sesiunea de înscriere este deschisă pentru perioada 29 IUNIE 2021 (ora 10.00) – LUNI 12 IULIE 2021 (ora 20.00). Perioada de depunere este scurtă, 10 zile, dar suficient pentru pregătirea actelor şi înregistrare. Ne puteţi contacta prin formularul de Contact Horeca.

Beneficiari eligibili

Grantul nerambursabil se acordă societăţilor din domeniul Horeca conform OUG 220/2021

Societăţi înfiinţate cel târziu in 2019.

Structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590.

Organizatorii de evenimente, conferințe, târguri și expoziții care desfășoară activități conform cod CAEN 8230.

Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7790.

Ghizi de turism care desfăşoară activităţi conform codului CAEN 7990 și sunt organizați ca întreprinderi.

Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism, certificate de clasificare, autorizații de funcționare sau atestate de ghid de turism valabile.

Cheltuieli eligibile grant Horeca 20%

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale.

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate.

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă).

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte.

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2.

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea peste 2500 lei si durata de utilizare este mai mare de 1 an).

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale.

i) cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

Oportunitate

Sesiunea de înscriere este deschisă pentru perioada 29 IUNIE 2021 (ora 10.00) – LUNI 12 IULIE 2021 (ora 20.00).

Ajutorul oferit este în valoare de 20% din valoarea pierderilor înregistrate în 2020 faţă de 2019 datorită pandemiei şi restricţiilor cauzate de virusul SARS-CoV-2.

Valoarea maximă finanţată pentru un proiect este de 800.000 Euro.

Ajutorul se acordă tuturor beneficiarilor care sunt eligibili şi se înregistrează.

0% contribuţie proprie.

Nu se percepe contribuţie proprie, ajutorul nerambursabil Horeca fiind finanţat în proporţie de 100%.

0% Avans.

Nu percepem avans. Love the Horeca ❤

Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme pot fi cumulate cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secțiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 91 I/01), cu modificările și completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum și cu ajutoare acordate în temeiul altor secțiuni ale comunicării, în conformitate cu dispozițiile din secțiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.

Consultanţă Grant Horeca

Pentru a stabili eligibilitatea, indicatorii financiari ai proiectului, suma ajutorului financiar Horeca 20% avem nevoie de CUI, codul/urile CAEN şi situaţia contabilă pe 2016 şi 2020.

Nu percepem avans, iar costurile de consultanţă pentru perioada de implementare şi raportare a ajutorului conform procedurii de implementare sunt ofertate în funcţie de valoarea ajutorului şi volumul de munca.

Preferăm să fim pregătiţi, să evităm unele probleme car pot apărea din cauza timpului scurt de depunere, sau să rezolvăm unele lipsuri în acte care pot să apară, astfel, dacă doreşti să colaborăm, nu ezita să ne contactezi.

Contact consultanţă

Revenim printr-un email, după contact, cu următoarele proceduri şi acte necesare pentru obţinerea grantului Horeca. Te rugăm să selectezi ca şi domeniu de interes Grant HoReCa 20%.

Perioada de depunere pentru grant Horeca s-a închis.

Procedura finală Grant Horeca a fost publicată în 24.05.2021, iar sesiunea de depunere este deschisă în perioada 29 IUNIE 2021 (ora 10.00) – LUNI 12 IULIE.

Modalitatea de calcul a grantului Horeca

Pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, 20% din diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020; 

Pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 20% din diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020; 

Pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 20% din diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. 

Raport expertiză contabilă grant Horeca

Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

Cerinţa de mai sus se refera la necesitatea realizării unei Expertize Contabile de către un membru autorizat CECCAR (Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România).

Ne dorim să o realizaţi „în casă”, prin serviciul vostru de contabilitate, mult mai uşor şi mai ieftin decât printr-un serviciu extern. În acest sens, CECCAR, pune la dispoziţie un model de expertiză pentru calculul grantului Horeca, privind baza de calcul al ajutorului, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din OUG 224/2020 cu modificările și completările ulterioare.

Modelul este disponibil aici https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/06/MODEL-RAPORT-DE-EXPERTIZA-CONTABILA-EXTRAJUDICIARA-HORECA.pdf

Share ajutor Horeca 20%

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Skype
Twitter
LinkedIn
Print
Reddit

Model CECCAR Expertiză Extrajudiciară grant Horeca
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/06/MODEL-RAPORT-DE-EXPERTIZA-CONTABILA-EXTRAJUDICIARA-HORECA.pdf

Telefon general call center Granturi
0217 950 098

Lista Agențiilor pentru IMM – Contact
Datele de contact (telefon, email, adresă, judeţe arondate) aferente agenţiilor regionale le găsiţi aici https://calandrinon-consult.ro/contact-granturi-agentii-imm/

Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale.

Comunicate de preă – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Comunicatele oficiale privind măsura horeca şi alte comunicate, ştiri oficiale oferite de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
http://economie.gov.ro/centrul-de-presa/comunicate-de-presa

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ