Grant Sectorul Cultural

Ministerul culturii a aprobat schema de ajutor de minimis pentru susținerea beneficiarilor sectorului cultural independent a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Ajutorul nerambursabil este în cuantum de 20% din diferența dintre veniturile (Cifra de Afaceri) obținute în anului 2019 şi veniturile obținute în anului 2020 aferente codurilor CAEN eligibile.

Eligibilitate

Beneficiarii eligibili sunt societăți înființate înainte de 31 decembrie 2019 care se încadrează în categoria IMM-urilor și organizațiile neguvernamentale. 

  • IMM-uri (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)
  • ONG-uri (Asociații și Fundații)
  • CAEN eligibil

Sunt eligibili doar beneficiari cu domeniul de activitate aferent codurilor CAEN eligibile:

1820Reproducerea înregistrărilor
  
4690Comerț cu ridicata nespecializat*
* limitat exclusiv la vânzarea cărților
4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate*
* limitat exclusiv la vânzarea cărților
4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet*
* limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice
  
5811Activități de editare a cărților
  
5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune
5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914Proiecția de filme cinematografice
5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  
7420Activități fotografice
  
7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică*
* limitat la intermedierea vanzarii de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice
  
8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  
9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003Activități de creație artistică
9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  
9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102Activități ale muzeelor
9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

Finanțare Nerambursabilă

Ajutorul financiar se acordă sub forma unor granturi în cuantum de 20% din diferența dintre veniturile (Cifra de Afaceri) obținute în anului 2019 şi veniturile obținute în anului 2020 aferente codurilor CAEN eligibile.

Cheltuieli eligibile

Ajutorul poate nu este substanţial, dar este garantat şi poate ajuta la amortizarea unor cheltuieli curente, sau investiţii:

  • plata obligațiilor fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central existente la momentul acordării ajutorului;
  • plata obligațiilor fiscale și alte creanțe bugetare înregistrate după plata ajutorului și până la expirarea termenului de 6 luni de la data fiecărei plăți a ajutorului de minimis acordat;
  • plata cheltuielilor efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului în perioada de 6 luni de la încasarea ajutorului;
  • TVA nedeductibil pentru societățile neplătitoare de TVA;

Indiferent de tipul cheltuielii, beneficiarul are obligația menţinerii activităţii pentru
care a obţinut finanţare cel puţin 6 luni de la data ultimei plăți.

Consultanță

Ajutorul de minimis este garantat de către Ministerul Culturii, iar serviciul de consultanță este ofertat fără avans. Valoarea preliminară a grantului cultural și costul pentru implementare este calculat proncentual conform calculatorului de mai jos.

Onorariul pentru serviciul de consultanță se achită în termen de maxim 5 zile de la plata ajutorului de minimis de către Finanțator în contul beneficiarului.

Contact

Prin formular ne dorim să colectăm minimul de date necesare pentru a verifica eligibilitatea, calcul preliminar a valorii ajutorului şi datele necesare pentru a vă contacta.

Formă Juridică

Expertiză Contabilă

Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant.

Putem realiza expertiza contabilă la:
700 lei dacă veniturile provin dintr-un singur cod CAEN
1000 lei dacă veniturile provin din mai multe coduri CAEN

Dacă, din diferite motive, raportul de expertiză contabil nu se poate realiza de către serviciul dumneavoastră de contabilitate vă putem oferta noi expertiza.

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype
Grant sectorul cultural
Grant sectorul cultural

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ