Raport de Progres – Granturi

Beneficiarii de granturi au obligația încărcării în aplicație a facturilor, documentelor de plată și raportului de progres, sub sancțiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil acordat, sau după caz, a recuperării parţiale a ajutorului acordat.

Raportarea cheltuielilor nu este un proces complicat, dar din diferite motive unii beneficiari au fost puși în situația neplăcută de rambursare a ajutorului financiar oferit prin Măsura 1 Microgranturi și Măsura 2 Granturi Capital de Lucru.

Articolul descrie serviciul ofertat pentru realizarea raportului de progres, iar dacă doriți să realizați dumneavoastră raportarea cheltuielilor regăsiți în mediul online și la sfârșitul articolului 2 tutoriale pentru întocmirea raportului de progres.

Serviciu

Serviciul de întocmire a raportului de progres se adresează beneficiarilor măsurilor Microgranturi și Granturi Capital de Lucru și constă în raportarea cheltuielilor conform procedurii de implementare.

O să verificăm punctual fiecare plată din contul de grant (pe baza extrasului de cont) astfel încât să fie conformă cu procedura de implementare și activitatea, codul CAEN, pentru care s-a obținut ajutorul financiar.

Verificăm toate documentele necesare pentru conformitate, contracte, facturi, ordine de plată, etc…, iar cheltuielile aferente vor fi încadrate conform cheltuielilor eligibile aferente procedurii de implementare.

În unele cazurilor aplicația https://granturi.imm.gov.ro/ generează diferențe la sumele eligibile datorită modului de rontujire a zecimalelor, dacă este cazul ajustăm raportul de progres conform îndrumărilor AIMMAIPE.

Dacă descoperim anumite greșeli sau neconformități oferim consultanță, în cadrul acestui serviciu, pentru remediarea lor înaintea depunerii raportului de progres.

Scopul serviciului ofertat este de a oferii un raport de progres curat în conformitate cu procedura de implementare și corelat cu cheltuielile efectuate din contul de grant, extrasul de cont.

Colaborare

Serviciul ofertat se realizează pe bază de contract de prestare servicii, iar plata pe bază de factură fiscală prin transfer bancar.

Realizăm raportul de progres prin următoarele moduri, în funcție de complexitate sau măsura pentru care se realizează, Microgranturi sau Capital de Lucru:

  • logare aplicație – avem nevoie de user și parola pentru logare în aplicația https://granturi.imm.gov.ro/#/home
  • transfer cont – pentru cazuri cu un volum mai mare de documente.

Pentru prima opțiune este necesar ca documentele să fie semnate electronic cu semnătura atașată contului. O să verifică și o să pregătim documentele pentru semnare.

Pentru Măsura 2 – Granturi Capital de Lucru putem să folosim varianta de logare în aplicație, fiind necesar semnarea documentelor cu semnătura electronică atașată contului. Pentru a simplifica procesul preferăm transferul contului și să ne ocupăm noi de tot procesul, pregătirea și semnarea documentelor, întocmirea raportului de progres. Transferul contului durează aproximativ 5 zile.

Ofertă

Valoarea prezentei oferte este calculată prin calculatorul de mai jos în funcție de măsura pentru care este solicitată și volumul de muncă aferent.

Contact

Prin formular ne dorim minimul de informații pentru a vă putea răspunde la solicitare. Revenim cu un răspuns telefonic sau prin email.

Măsura de finanțare:

Experiență

Majoritatea rapoartelor de progres au fost efectuate pentru clienții cărora am ofertat și serviciul de consultanță și au fost redactate fără probleme. Nu este un serviciu complex, dar necesită un anumit grad de „know-how” în domeniul financiar, cunoașterea procedurii de implementare și a aplicației.

Le realizăm în continuare pentru clienții celor două măsuri, atât ca parte integrată din serviciul de consultanță efectuat, cât și ca serviciu ofertat aici.

Cantitativ, aș reduce experiența la:

  • 52 rapoarte Măsura 1 – Microgranturi- Sesiunea 1, 2020
  • 18 rapoarte Măsura 2 – Granturi Capital de Lucru
  • realizăm în continuare raportarea cheltuielilor pentru cele două măsuri

Calitativ, toate raportările au fost întocmite conform procedurii și au trecut de faza de verificare fără probleme. Acest lucru se datorează verificării preliminare a situației (documente, extrase, natura cheltuielilor) și în special a îndreptării anumitor greșeli, cheltuieli neeligibile, documente neconforme sau lipsă.

Oferim consultană înclusă în acest serviciu pentru îndreptarea anumitor greșeli anterior realizării raportului de progres.

În cazul în care raportarea cheltuielilor o realizați dumneavoastră vă recomand să verificați, corelați, sumele din raportul de progres cu sumele din facturi și extrasul de cont înainte de transmiterea lui.

Tutoriale

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor măsurii 1 “Microgranturi” şi ai măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” aflaţi în etapa de raportare a cheltuielilor efectuate şi încărcare în aplicaţie a facturilor, op-urilor şi raportului de progres, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale fac public următorul tutorial cu paşii de efectuat în sistemul informatic:

Pentru cei care doriți să vă realizați raportul de progres vă recomand să-l parcurgeți, regăsiți și un tutorial video aici https://www.youtube.com/watch?v=rNt9UqfVTLY

Personal regăsesc tutorialele suficiente pentru a înțelege cum se fac raportările în aplicație, iar pentru sigurață consider că e nevoie de anumite cunoștințe financiare.

Share

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Skype
Twitter
LinkedIn
Print
Reddit

Lasă un comentariu