Capital de Lucru – Industria Agroalimentară – POC 4.1.2

Programul de finanțare POC 4.1.2 Capital de Lucru Industria Agroalimentară este destinat beneficiarilor din domeniile de activitate agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei COVID -19.

Lista codurilor CAEN eligibile se regăsește aici https://calandrinon-consult.ro/capital-lucru-industria-agroalimentara/#coduri-caen-eligibile.

Deschiderea sesiunii și depunerea cererilor de finanțare este programată pentru data de 26 Mai 2022.

OUG în forma finală disponibil aici OUG 61/2022.

Capital de Lucru Industria Agroalimentară POC 4.1.2
Program de finanțare Capital de Lucru Industria Agroalimentară

Valoarea Grantului

Valoarea maximă ce poate fi obținută este de 120.000 euro și se calculează în funcție de Cifra de Afaceri aferentă anului 2019 .

Pentru o Cifră de Afaceri în 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro.

Pentru Cifra de Afaceri în anul 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este de 15% din Cifra de Afaceri pe 2019 și nu poate depăși suma 120.000 euro.

Următorul calculator calculează valoarea grantului agroalimentar pe baza cifrei de afaceri aferente anului 2019.

Eligibilitate

Granturile pentru capital de lucru se acordă IMM-urilor (SRL, SA), Societatilor și Cooperativelor Agricole, Grupurilor și Organizațiilor de Producători, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare (2021, 2020, 2019) potrivit situațiilor financiare depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  • Dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
  • Mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.
  • Codul CAEN aferent domeniului de activitate se regăsește în lista codurilor CAEN eligibile

Codurilor CAEN Eligibile

Prin program se finanțează activități din agricultură, cultivarea planetelorcreșterea animalelorpescuit și acvacultură, cât și activități mixte și auxiliare. Industria alimentară prin prelucrarea și conservarea cărnii, peștelui, produselor lactate, fructelor și legumelor, uleiurilor și a produselor din morărit.

Fabricarea produselor de brutărie și produselor făinoase, pâine, patiserie, paste făinoase, tăieței, cuș-cuș, etc… Fabricarea altor produse alimentare, zahăr, ceai, cafea, condimente, cât și producția preparatelor pentru hrana animalelor.

Procesarea băuturilor, a malțului, a băuturilor nealcoolice și fabricarea articolelor din hârtie și carton.

Cultivarea Plantelor

CAENActivitate
0111Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112Cultivarea orezului
0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0116Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121Cultivarea strugurilor
0124Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
0125Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
0126Cultivarea fructelor oleaginoase
0127Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129Cultivarea altor plante permanente
0130Cultivarea plantelor pentru inmultire

Creșterea Animalelor

0141Creșterea bovinelor de lapte
0142Creșterea altor bovine
0143Creșterea cailor si a altor cabaline
0145Creșterea ovinelor si caprinelor
0146Creșterea porcinelor
0147Creșterea pasarilor
0149Creșterea altor animale

Activități în ferme mixte și auxiliare

0150Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
0161Activități auxiliare pentru producția vegetala
0162Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163Activități după recoltare
0164Pregatirea semințelor

Pescuit și acvacultură

0311Pescuitul maritim
0312Pescuitul in ape dulci
0321Acvacultura maritima
0322Acvacultura in ape dulci

Industria alimentară

1011Prelucrarea si conservarea carnii
1012Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1020Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1041Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052Fabricarea inghetatei
1061Fabricarea produselor de morarit
1062Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
1081Fabricarea zaharului
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085Fabricarea de mancaruri preparate
1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

Producția băuturilor

1106Fabricarea maltului
1107Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate

Fabricarea articolelor din hârtie și carton

1721Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

Consultanță

Serviciul include verificarea eligibilității, procesarea actelor necesare, înregistrarea societății în aplicația (site) https://granturi.imm.gov.ro/ unde se va depune și cererea de finațare, pregătirea contului pentru depunere și depunerea cererii finațare pentru Grant Capital de Lucru Industria Agroalimentară.

Grantul este garantat, astfel că nu percepem avans pentru înregistrare și depunerea cererii de finanțare.

Perioada de implementare include semnarea electronică a contractului de finanţare, consultanţă în implementarea programului şi raportarea cheltuielilor efectuate conform procedurii de implementare a programului.

Costuri

În prima sesiune de grant capital de lucru sau depus în medie 500 cereri pe minut, iar selecția s-a realizat după regula „primul venit, primul servit”.

Bugetul programul permite finanțarea unui număr estimativ de 3.000 cereri de finanțare, iar serviciul de consultanță este ofertat pentru depunerea cererii de finanțare în primele 3 minute și implementarea grantului, raportarea cheltuielilor.

0% Avans înregistrarea societății, pregătirea și depunerea cererii de finanțare.

6% Comision de Succes

2% Raportarea Cheltuielilor

Plata serviciului de consultanță se efectuează după semnarea contractului de finanțare între dumneavoastră și finanțator și doar după plata contractului de finanțare, dar nu mai mult de 20 zile de la plata acestuia.

Valoarea grantului care se poate obține și costurile aferente serviciului de consultanță se pot calcula prin următorul calculator pe baza Cifrei de Afaceri/Veniturilor în 2019. Sumele sunt în euro.

Accesare Grant Capital de Lucru Industria Alimentră

Prin formular ne dorim minimul de informații necesare pentru a verifica eligibilitatea și a putea avea o discuție preliminară. Revenim prin telefon și email cu următorii pași.

Cheltuieli Eligibile

Beneficiarii pot utiliza granturile, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;

e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;

f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Anganjament

Este necesară menținerea, după caz, sau suplimentazea numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării ajutorului financiar, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

Share

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Skype
Twitter
LinkedIn
Print
Reddit
Capital de Lucru Industria Agroalimentară POC 4.1.2
Program de finanțare Capital de Lucru Industria Agroalimentară

Link-uri Utile

Proiect OUG Microgrant 5000 euro și Capital de Lucru Industria Agroalimentară
https://mfe.gov.ro/oug-dom-agroalimentar/

Microgrant 5000 euro – Industria Agroalimentară – se adresează micilor antreprenori din industria agroalimentară și garantează un ajutor finaciar în valoare fixă de 5.000 euro.
https://calandrinon-consult.ro/microgrant-5000-euro/

Lista Agențiilor pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)
https://calandrinon-consult.ro/contact-granturi-agentii-imm/

Telefon Call Center granturii IMM 0219059