Finanțări nerambursabile agricultură 2021-2027

Planul Național Strategic (PNS) oferă oportunități de finanțare nerambursabilă fermierilor pentru achiziția de utilaje și investiții în exploatațiile agricole sau în procesarea produselor agricole.

Eligibilitatea
fermierilor

Sunt eligibili fermierii ce dețin o exploatație agricolă, indiferent de forma juridică de organizare, cât și formele asociative.

  • PFA, II, IF
  • SRL, SA, SNC, SCS, SCA
  • Societate/ Cooperativă Agricolă
  • Grup/ Organizație de Producători
  • Institute/ stațiuni/ unități de cercetare – dezvoltare
  • Composesorate, obști și alte forme asociative

Persoanele fizice neatorizate nu sunt eligibile.

Valoarea
finanțărilor nerambursabile
pns 2021 - 2027

Intervențiile propuse prin PNS 2021-2027 oferă oportunități de finanțare de 50.000 euro pentru fermele mici și maximum 300.000 – 500.000 euro pentru achizițiile de utilaje (sectorul vegetal, zootehnic).

Pentru investiții în ferme, finanțările nerambursabile pot ajunge până la 10.000.000 euro.

Cheltuieli eligibile
pns 2021 - 2027

Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri pot fi eligibile, de la achiziția simplă de utilaje la investiții în înființare, modernizare sau extindere.

Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi pentru activitățile din cadrul fermei.

Tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transport, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, echipamente aferente bucătăriilor furajere, etc.

Achiziția de sisteme de irigat, achiziția de sisteme antigrindină și antiploaie, etc.

Achiziția de echipamente/ utilaje pentru procesarea produselor agricole și producție/ prestare servicii pentru activități neagricole.

Lucrări de construcții pentru extinderea/ modernizarea unităților din cadrul fermei și/ sau înființare de noi unități de condiționare/ depozitare/ procesare/ producție/ prestare servicii.

Căi de acces, utilități și racorduri necesare, lucrări aferente sistemului de irigare, împrejmuire, etc.

Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare și/sau unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente.

Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole.

Achiziția de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie.

Investiții în eficiența energetică a clădirilor și achiziția de echipamente/ utilaje cu consum redus de energie, investiții în economia circulantă.

Servicii de proiectare, consultanță, management și monitorizare, obținerea avizelor, acordurilor și avizelor, în procent maxim de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 200.000 euro;

Consultanță
pns 2021 - 2027

Vă putem ajuta cu servicii de consultanță în obținerea finanțării, implementarea proiectului și asistență în perioada de monitorizare. 

TRANSPARENȚĂ
EXPERIENȚĂ
DEDICARE

Echipa noastră este coordonată de Marian Dumitrache, consultant în accesarea fondurilor europene din 2006 și invitat frecvent la emisiunea Seara Fondurilor Europene – AGRO TV – Agricultura la Raport.

AGRO TV – Agricultura la raport
Seara fondurilor europene cu Ovidiu Ghinea, Marian Dumitrache și Ion Dogaru.

AGRO TV – Agricultura la raport
Seara fondurilor europene cu Ovidiu Ghinea, Marian Dumitrache și Cosmin Maglas.

FORMULAR
CONTACT


Activitate/ sector:

Dimensiune fermă:

Investiții dorite:

Mesaj/ întrebări

CALANDRINON CONSULT SRL
Activități de consultanță pentru afaceri și management
RO34372467
J5/591/2015

https://calandrinon-consult.ro/
info@calandrinon-consult.ro
+4 0771 187 791

Oradea, Piața Emanuil Gojdu 53, Județul Bihor
Luni – Vineri, 09:00 – 17:00

Google Maps
Waze

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ