Întreprinderi digitale – Regiunea Centru

Eligibilitate

 • Microîntreprinderi (maxim 9 angajați)
 • Întreprinderi Mici (10-49 angajați)
 • Înreprinderi Mijlocii (50-249 angajați)
 • Societăți Cooperative
 • Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș sau Sibiu
 • Mediul urban pentru Microîntreprinderi
 • Urban și rural pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
 • Înființațe cel târziu la 03.01.2022
 • Profit 2022 > 0
 • Codul CAEN eligibil
 • Fără datori
 • Nu sunt în dificultate
 • Activitate neîntreruptă 2022-2023

Finanțare

Se finanțează proiecte prin care societatea își propune utilizarea a cel puțin 7 tehnologii digitale din cele 12 enumerate în intesitatea digitală.

Intensitatea digitală măsoară disponibilitatea la nivel de firmă a 12 diferite
tehnologii digitale după cum urmează:

1) Întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;

2) Utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite departamente/birouri ale organizației;

3) Viteza de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;;

4) Întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;

5) Utilizarea IoT;

6) utilizarea de rețele sociale – întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media;

Întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame pe rețelele de socializare sunt excluse pentru acest criteriu, criteriul 6.

7) Utilizarea CRM;

8) Cumpărarea de servicii cloud computing intermediare sau sofisticate;

9) Utilizarea tehnologiei de inteligență artificială (AI) fie intr-un produs softwarea bazat doar pe Inteligență Artificială, fie ca parte componentă într-un sistem mai complex (ex. un sistem ERP);

10) Cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;

11) Realizarea de vânzări prin intermediul comerțului electronic care reprezintă minimum 1% din total cifra de afaceri;

12) Utilizarea a două sau mai multe rețele sociale;

Se consideră că prin proiect se atinge un nivel de intensitate ridicat doar în situația în care se utilizează cel puțin 7 din aceste 12 tehnologii digitale.

Acțiuni sprijinite

În cadrul acestei intervenții se urmărește ca investițiile sprijinite să conducă în mod precis la digitalizarea activităților/proceselor din companii cu activitate în-afara domeniului TIC. 

Este necesar ca proiectele propuse la finanțare să fie orientate spre avansul tehnologic și îmbunătățirea proceselor solicitanților.

a) adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materialelor prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex. RPA, CRM, PLM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utlizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe
specifice.

b) Dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots) și a celor bazate pe inteligențe complexe (ex. algoritmi cu memorie limitată: automatizarea vehiculelor, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe cu memorie limitată) și dezvoltare tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)

c) dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);

d) instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

1. Active Necorporale

a) Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă, precum:

 • sisteme/soluții de e-facturare, sisteme/soluții pentru circuit digitalizat de comandă, sisteme/soluții RPA (Robotic Process Automation), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;
 • alte tipuri de aplicații/licențe pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane,logistică;
 • aplicații/licențe care să servească la configurarea și implementarea bazelor de date, la migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • sisteme IoT (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) și AI (Artificial Intelligence);
 • tehnologii blockchain;
 • tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;
 • sisteme/soluții de administrare a spațiilor – pentru gestiunea utilităților, monitorizare consumuri etc.;

b) Software personalizat pentru prezența online:

 • website-uri de prezentare și promovare
 • magazine
 • soluții de e-commerce;

c) Software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale):

 • soluții pentru securizarea rețelelor
 • securizarea sistemelor de calcul
 • criptare de documente
 • securizarea prezenței pe internet (site-uri, conturi etc.);

d) Sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele);

e) Alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului;

f) cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare.

2. Active corporale:
a) dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, ce pot servi pentru automatizări și robotică; dispozitive și echipamente aferente E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.;

b) echipamente IT care să asigurare capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într-un cloud privat, rezultând, astfel, un activ deținut de beneficiar;

c) orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate, specifice digitalizării solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informației.

d) cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare;

3. Active corporale/necorporale, necesare realizării rețelei LAN/WiFi;

4. Servicii de instruire a personalului în vederea operaționalizării soluțiilor digitale care fac obiectul proiectului. 

5. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

6. Servicii de consultanță pentru elaborarea și pentru managementul/implementarea proiectului; 

7. Servicii pentru activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate;

Pentru cheltuielile aferente 4, 6 și 7 se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

8. Auditul financiar
În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

 • necesare pentru realizarea proiectului;
 • prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare);
 • efectuate şi plătite de beneficiar;
 • plătite pe parcursul perioadei de implementare;
 • înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale;
 • în conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate);

9. Auditul maturitate digitală
Un raport de audit de maturitate digitală va fi realizat înainte de depunerea cererii de finanțare și unul la finalul implementării proiectului, ambele fiind concretizate prin elaborarea unui raport.

Auditul inițial va fi realizat pentru a furniza informații privind gradul de digitalizare al solicitantului și pentru a identifica soluțiile tehnice de care acesta are nevoie, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare.

Auditul de maturitate digitală pentru stabilirea gradului de digitalizare al solicitantului va fi realizat și la finalul implementării proiectului, ca urmare a adoptării soluțiilor digitale prevăzute în cererea de finanțare și va certifica progresul înregistrat, precum și gradul de maturitate digitală al solicitantului, atins ca urmare a implementării proiectului.

Costul unitar al formării unui participant la program de formare profesională finalizată cu certificat de absolvire și competențe dobândite este în cuantum de 475,83 EUR pe participant/ pe program de formare – valoare fără TVA.

Categorii de costuri eligibile care se încadrează în acest cost unitar:

 • Taxe și plăti către unitățile care au furnizat cursuri de formare profesională continuă, inclusiv taxa de curs, plata examinatorilor;
 • Costul forței de muncă al instructorilor interni și externi și al personalului propriu al centrului de pregătire, precum si al altor persoane implicate exclusiv sau parțial în coordonarea și susținerea cursurilor de formare profesională continuă (FPC);
 • Costul spațiului de pregătire (sălile de curs), al echipamentelor și materialelor didactice, inclusiv consumabilele folosite pentru cursurile de formare profesională continuă;
 • Costul transportului, diurnei și cazării;
 • Costul forței de muncă pe durata participării la programul de formare.

Apelul este competitiv, iar proiectele se vor evalua conform criteriilor stabilite în Grila de evaluare tehnica si financiara.

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Regiunea Centru 2023

În 2023, Agenția de Dezvoltare Regională Centru va lansa 31 de apeluri de proiecte din totalul de 35 de apeluri propuse pentru perioada 2023-2027.

IMM și Antreprenoriat

Pentru IMM-uri (întreprinderi cu maxim 249 angajați) sunt propuse pentru lansare 3 programe de finanțare începând cu Trimestrul 2 al anului 2023.

Regăsiți în continuare cele 3 programe de finanțare destinate IMM-urilor din regiunea de dezvoltare Centru.

Scale up pentru Start-Up-uri și Microîntreprinderi

Scale up pentru Start-Up-uri și Microîntreprinderi
Eligibilitate Finanțare Acțiuni sprijinite Apelul este competitiv, iar proiectele se …
Citește

Investiții tehnologice în IMM-uri – Regiunea Centru

Investiții tehnologice în IMM-uri – Regiunea Centru
Eligibilitate Finanțare Finanțarea totală merambursabilă cuprinde componenta de minims (maxim …
Citește

Întreprinderi digitale – Regiunea Centru

Întreprinderi digitale – Regiunea Centru
Eligibilitate Finanțare Acțiuni sprijinite Apelul este competitiv, iar proiectele se …
Citește

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype

Lasă un comentariu