Sprijin pentru microîntreprinderi – PRODUCȚIE – ADR VEST

Programul de finanțare 1.3.A – Sprijin pentru microîntreprinderi, pentru activități de producție, este gestionat de către Agenția de Dezvoltare Regională VEST (Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin) și face parte din Programul Regional 2021-2027.

Eligibilitate

 • Microîntreprinderi (0-9 angajați)
 • SRL, SRL-D, SA, SNC, SCS, SCA, Societate Cooperativă
 • Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș
 • Înființațe cel târziu la 31.12.2021
 • PROFITexploatare[2022] > 0
 • Minim 1 angajat în 2022
 • Cod CAEN eligibil
 • Fără datori
 • Nu sunt în dificultate
 • Activitate neîntreruptă 2022-2023

Pentru eligibilitate, locația de implementare a proiectului va fi propusă în mediul urban sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest.

Arad: Moneasa, Ghioroc, Lipova, Pecica

Caraș-Severin: Băile Herculane, Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, Anina, Berzasca, Coronini, Crivaia, Mehadia, Secu, Semenic, Trei Ape

Hunedoara: Geoagiu-Băi, Zona Parâng-Petroșani, Straja, Uricani, Vața de Jos

Timiș: Buziaș, Călacea, Deta, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Timișu de Sus

Codul CAEN propus pentru finanțare trebuie să fie autorizat la locația implementării.

Dacă se crează un punct de lucru nou prin proiect, codul CAEN fie este autorizat la sediul social, la un punct de lucru, la terți, sau să fie înscris în actul constitutiv, iar la finalul etapei de implementare să autorizat la locația  implementării.

CAEN

Denumire

1107

Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape
minerale şi alte ape îmbuteliate

1310

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1320

Producţia de ţesături

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1392

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1393

Fabricarea de covoare şi mochete

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia
confecţiilor de îmbrăcăminte

1396

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1412

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1431

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de
galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1512

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1520

Fabricarea încălţămintei

1621

Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1711

Fabricarea celulozei

1712

Fabricarea hârtiei şi cartonului

1721

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau
carton

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

1724

Fabricarea tapetului

1729

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

2060

Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2211

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

2311

Fabricarea sticlei plate

2312

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

2320

Fabricarea de produse refractare

2331

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi
ornamental

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351

Fabricarea cimentului

2352

Fabricarea varului şi ipsosului

2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363

Fabricarea betonului

2364

Fabricarea mortarului

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2391

Fabricarea de produse abrazive

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2410

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2420

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2431

Tragere la rece a barelor

2432

Laminare la rece a benzilor înguste

2433

Producţia de profile obţinute la rece

2434

Trefilarea firelor la rece

2441

Producţia metalelor preţioase

2442

Metalurgia aluminiului

2443

Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2444

Metalurgia cuprului

2445

Producţia altor metale neferoase

2451

Turnarea fontei

2452

Turnarea oţelului

2453

Turnarea metalelor neferoase uşoare

2454

Turnarea altor metale neferoase

2511

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2521

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2529

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2530

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru
încălzire centrală)

2550

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561

Tratarea şi acoperirea metalelor

2562

Operaţiuni de mecanică generală

2571

Fabricarea produselor de tăiat

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2573

Fabricarea uneltelor

2591

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2592

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2594

Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de
nituri şi şaibe

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2612

Fabricarea altor componente electronice

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2732

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2830

Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări
forestiere

2841

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849

Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de  remorci şi
semiremorci

2931

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3020

Fabricarea materialului rulant

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103

Fabricarea de saltele şi somiere

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.

3212

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213

Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3240

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale
stomatologice

3291

Fabricarea măturilor şi periilor

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Finanțare

Contribuție Proprie

În funcție de locul/ județul de implementare al investiției:

Investiții Eligibile

Investițiile sunt eligibile doar în spații de producție de tip construcții industriale tip hală incluse în subgrupa
1.1. Construcții industriale, clasele:
1.1.1. Clădiri industriale,
1.1.2. Construcţii uşoare cu structuri metalicehale de producţie, hale de montaj etc.,
1.1.5. Piste și platforme, definite conform HG nr. 2.139/2004.

În cazul proiectelor care necesită Autorizație de Construire, costul eligibil pentru construcții – montaj (C+M) se încadrează în pragul de 600 euro/mp cu TVA inclus.

Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, care se regăsesc în subgrupele/clasele:

2.1 Echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru
2.2. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
2.3.6. Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat
3. Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
Conform HG nr. 2139/2004

Investiții în active necorporale: procese manageriale, de producție, programe informatice, utilizarea IT.

Proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea microîntreprinderii. 

Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie.

De ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.

Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, prin participarea solicitantului de finanțare, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant. 

Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

Exemple:
Reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare.

Investiții în eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite.

Promovarea reutilizării și stimularea utilizării produselor ecologice.

Apelul este competitiv, iar proiectele se vor evalua conform criteriilor din grila de evaluare tehnică și financiară.

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile, ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Vest 2023

Regăsiți în continuare programele de finanțare destinate IMM-urilor din regiunea Nord-Vest.

Sprijin pentru microîntreprinderi – SERVICII – Adr Vest

Sprijin pentru microîntreprinderi – SERVICII – Adr Vest
Finanțare: 30.000 – 120.000 euro Contribuție proprie: 10% Lansare: 2023, August +
Accesează

Sprijin pentru microîntreprinderi – PRODUCȚIE – ADR VEST

Sprijin pentru microîntreprinderi – PRODUCȚIE – ADR VEST

Finanțare: 30.000 – 200.000 euro
Contribuție proprie: 10%
Lansare: 2023, August +

Accesează
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype
Apel 1 - 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi - Producție - ADR VEST
Program de finanțare 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi – Apel 2 Producție – gestionat de către Agenția de Dezvoltare Regională Vest, pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș

Utile

La sediul ADR Vest funcționează un birou de help-desk, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de pregătirea cererii de finanțare și interpretarea condițiilor de accesare.

Email helpdesk@adrvest.ro
Contact https://adrvest.ro/contact/
PR Vest 2021-2027 https://adrvest.ro/por-2021-2027/
Ghidul solicitantului https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2023/01/PRV_Ghid-Micro_2022_.pdf
Centralizator consultare publică https://adrvest.ro/centralizatorul-raspunsurilor
Webinar consultare publică https://adrvest.ro/webinar-de-consultare-publica

2 comentarii la „Sprijin pentru microîntreprinderi – PRODUCȚIE – ADR VEST”

 1. Sunt socata,
  am vorbit cu un consultant, am semnat contract si am platit avans si am vazut aici ca trebuie sa am o cifra de afaceri in anul al 3lea de 121.000 euro … este prea mult și NU VREAU!
  Cifra mea de afaceri anul trecut este putin peste 60.000 euro …sunteti siguri ca functioneaza bine calculatorul?
  Consultantul imi zice ca …”nici voba!”

  Răspunde

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ