Sprijin pentru microîntreprinderi – SERVICII – Adr Vest

Programul de finanțare nerambursabilă a microîntreprinderilor, pentru servicii, este gestionat de către Agenția de Dezvoltare Regională VEST (Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin) și face parte din Programul Regional 2021-2027.

Eligibilitate

  • Microîntreprinderi (0-9 angajați)
  • SRL, SRL-D, SA, SNC, SCS, SCA, Societate Coopertivă
  • Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș
  • Înființațe cel târziu la 31.12.2021
  • PROFITexploatare[2022] > 0
  • Minim 1 angajat în 2022
  • Cod CAEN eligibil
  • Fără datori
  • Nu sunt în dificultate
  • Activitate neîntreruptă 2022-2023

Pentru eligibilitate, locația de implementare a proiectului va fi propusă în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest. [Verificați lista stațiuni turistice]

Arad: Moneasa, Ghioroc, Lipova, Pecica

Caraș-Severin: Băile Herculane, Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, Anina, Berzasca, Coronini, Crivaia, Mehadia, Secu, Semenic, Trei Ape

Hunedoara: Geoagiu-Băi, Zona Parâng-Petroșani, Straja, Uricani, Vața de Jos

Timiș: Buziaș, Călacea, Deta, Jimbolia, Sânnicolau Mare, Timișu de Sus

Finanțare

Contribuție Proprie

În funcție de locul/ județul de implementare al investiției:

Investiții Eligibile

Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, respectiv care se regăsesc în subgrupele/clasele:

2.1 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru).
2.2. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare.
2.3.6. Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat (cu excepția subclaselor 2.3.6.3.3, 2.3.6.6, 2.3.6.6.1, 2.3.6.7, 2.3.6.8, 2.3.6.8.1)
3. Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”
Conform HG NR. 2139/ 2004

Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în procent de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

De ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.

Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, sunt eligibile doar în stațiunile turistice atestate, exclusiv pentru codurile CAEN: 

9311 – Activităţi ale bazelor sportive
9312 – Activităţi ale cluburilor sportive
9313 – Activităţi ale centrelor de fitness
9319 – Alte activităţi sportive
9321 – Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5590 – Alte servicii de cazare

Exemple: locuri de joacă amenajate pentru copii, terenuri de sport, piscină, spa, saună, parcuri de aventură/tematice, baze pentru tratament balnear, etc, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații etc.

Nu se finanțează construcții în spații de cazare și servire a mesei, doar construcții legate de servicii conexe, complementare sau auxiliare spațiilor de cazare, legate de petrecerea timpului liber, agrement, activități recreative și sportive de tipul: saune, bazine de înot, centre spa, baze de tratament, etc.

Sunt eligibile investițiile în active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează prin proiect, programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea activității pentru care se solicită finanțare.

Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, prin participarea solicitantului de finanțare, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant. 

Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

Apelul este competitiv, iar proiectele se vor evalua conform criteriilor din grila de evaluare tehnică și financiară.

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile, ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Vest 2023

Regăsiți în continuare programele de finanțare destinate IMM-urilor din regiunea Nord-Vest.

Sprijin pentru microîntreprinderi – SERVICII – Adr Vest

Sprijin pentru microîntreprinderi – SERVICII – Adr Vest
Finanțare: 30.000 – 120.000 euro Contribuție proprie: 10% Lansare: 2023, August +
Accesează

Sprijin pentru microîntreprinderi – PRODUCȚIE – ADR VEST

Sprijin pentru microîntreprinderi – PRODUCȚIE – ADR VEST

Finanțare: 30.000 – 200.000 euro
Contribuție proprie: 10%
Lansare: 2023, August +

Accesează
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype
Apel 2 - 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi - Servicii - ADR VEST
Program de finanțare 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi – Apel 2 Servicii – gestionat de către Agenția de Dezvoltare Regională Vest, pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ