START-UP NATION 2024

Ministerul Economiei, Anreprenoriatului și Turismului anunță o nouă ediție a programului Start-UP Nation, ediția 2024, cu o finanțare nerambursabilă în valoare maximă de 250.000 lei/beneficiar și o contribuție minimă de 10%.

Obține-finanțare-prin-start-up-nation-2024
ULTIMA ACTUALIZARE
Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat ieri, 3 iunie 2024, în consultare publică cele 2 ghiduri pentru programul

STRUCTURĂ START-UP NATION 2024

Ediția Start UP Nation 2024 se va desfășura în 2 apeluri de proiecte cu un buget cumulat de 446.185.295 euro.

Pentru ambele apeluri, persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi (inclusiv PFA, PFI, II, IF etc.) la data semnării contractului de subvenție.

APEL 1
Program național de sprijin pentru dezvoltarea antrenoriatului in rândul tinerilor „Tineri Antreprenori prin Start Up Nation 2024“

295.750.000 euro buget total, din care:
29.750.000 euro București-Ilfov
266.000.000 euro Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru

Tineri cu vârsta între 18 și 30 de ani neîmpliniți, indiferent de statul pe piața muncii.

250.000 lei finanțare
10% contribuție minimă

APEL 2
Program național de sprijin pentru dezvoltarea anteprenoriatului „Start Up Nation România“

150.435.295 euro doar pentru regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru

Tineri cu vârsta între 30 și 35 de ani neîmpliniți, indiferent de statul pe piața muncii.

Antreprenori, manageri, personal angajat.

Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane inactive.

Persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii:

 • persoane cu nivel scăzut de instruire (8 clase)
 • persoane cu dizabilități
 • persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială
 • persoane din zonele rurale
 • persoane eliberate din detenție
 • tineri postinstituționalizați.

60.000 euro finanțare
10% contribuție minimă

CHELTUIELI
ELIGIBILE

Nu există încă informații despre cheltuielile eligibile!

Mai jos, cheltuieli generale eligibile în cadrul programelor/ edițiilor anteriore Start-UP Nation.

Echipamente tehnologice
Echipamentele și utilajele necesare desfășurării activității, inclusiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile de energie.

Mijloace de transport
Autoutilitare, autoturisme, transport, ATV-uri, biciclete, trotinete, etc…

Spații
Spații de lucru/ producție/ prestări servicii, spații mobile, corturi evenimente, glamping, food truck.

Mobilier
Mobilier și aparatură birotică și sisteme de protecție

Cursuri
Competențe antreprenoriale – ETAPA 1

Cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor.

Consultanță

Digitalizare
Website, promovare, soft/ softuri, semnătură electronică,  echipamente IT, laptop/ PC, server, monitor, imprimantă/ multifuncțională, licențe, telefoane smart, tablete, semnătura electronică.

Salarii, chirii, utilități

Servicii

ETAPELE PROGRAMULUI

Cele 2 apeluri de proiecte se vor desfășura în 3 etape:

ETAPA 1
Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi

În etapa 1, beneficiarul contractului de finanțare (Ministerul Economiei, Anreprenoriatului și Turismului) are obligația de a desfășura acțiuni de sprijin pentru solicitanți:

 • înfiinţarea de noi întreprinderi
 • formare în competențe antreprenoriale 
 • dezvoltare planuri de afaceri
 • tutorat/ mentorat
 • asistență/ consiliere
 • role model etc. 

Etapa 1 de implementare se finalizează odată cu semnarea Contractelor de subvenție.

ETAPA 2
Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor

Administratorul schemei de antreprenoriat are obligația de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectat în etapa 1.

Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile.

ATENȚIE!
În calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici beneficiarul, nici partenerii acestora din proiect nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect. Această prevedere se aplică şi angajaților Beneficiarului/Partenerului.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze  minim 2  persoane in cadrul intreprinderilor nou înființate, conform planului de afaceri (în maxim 4 luni de la finalizarea Etapei 1).

ETAPA 3
Asigurarea monitorizării sustenabilității întreprinderilor sprijinite

În perioada Etapei 3, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă nou create. In acest sens, fiecare întreprindere sprijinita are obligația de a asuma si menține:

 • locuirile de munca nou create, in aceiași parametri ca cei asumați prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel de salarizare) pentru o perioada de minim 24 de luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri din perioada etapei a II a;
 • funcționarea întreprinderii și menținerea echipamentelor achiziționate/infrastructurii dezvoltate pentru o perioada de minim 24 de luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri din perioada etapei a II a;

Persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de reprezentant legal, acționar unic/acționar majoritar și administrator al afacerii nou înființate și sprijinite prin proiect, reprezintă societatea, are rol executiv în întreprindere, fiind efectiv cel care asigură gestiunea afacerii, este responsabil de patrimoniul întreprinderii înființate, are responsabilitatea de a garanta întru totul desfășurarea legală a activității economice și realizarea obiectelor de activitate.

CONSULTANȚĂ
START-UP NATION
2024

Fără AVANS
Fără TVA (+ 19%)

Vă suntem alături pe toată perioada de derulare a proiectului și oferim transparență în realizarea bugetului.

FORMULAR
CONTACT


Vârstă solicitant: *

Domiciliu: *

Dețineți un SRL, PFA, II, IF? *

INVESTIȚIE *

CALANDRINON CONSULT SRL
Activități de consultanță pentru afaceri și management
RO34372467
J5/591/2015

https://calandrinon-consult.ro/
info@calandrinon-consult.ro
+4 0771 187 791

Oradea, Piața Emanuil Gojdu 53, Județul Bihor
Luni – Vineri, 09:00 – 17:00

Google Maps
Waze

ACTUALIZĂRI START-UP NATION

Actualizăm prezentarea programului conform informațiilor oficiale, în același timp, atât aici, cât și în grupurile de WhatsApp sau Facebook.

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat ieri, 3 iunie 2024, în consultare publică cele 2 ghiduri pentru programul
Proiectul ordonanței de urgență privind aprobarea și implementarea Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024 finanțat din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Educație
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pregătește procedurile de implementare ale programelor Start-Up Nation, Femeia Antreprenor, precum și a celui de Consolidare a IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare (Româno-Elvețian).

Grupuri
WhatsApp

Doar informări, mesaje cu statusul programului sau actualizări oficiale.

Deschis discuțiilor, răspunsurilor la întrebări și soluții pentru diferite spețe.

SHARE
START-UP NATION
2024

Facebook
Email
X
Telegram
WhatsApp
Pinterest
LinkedIn

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ