Digitalizarea IMM-urilor din regiunea Nord-Vest

Programul de finanțare Digitalizarea IMM-urilor are ca scop consolidarea culturii digitale, adoptarea tehnologiilor și instrumentelor digitale în organizarea și planificarea producției, a activităților administrative, cât și digitalizarea proceselor tehnologice în cadrul întreprinderilor din regiunea Nord-Vest.

Eligibilitate

 • IMM – uri (sub 250 angajați)
 • Bihor, Bistrița, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj
 • Mediul urban și/sau rural
 • Înființațe cel târziu la 03.01.2022
 • Profit 2022 > 0
 • Minim 1 angajat în 2022
 • Codul CAEN nu este exclus
 • Fără datori
 • Nu sunt în dificultate
 • Activitate neîntreruptă 2022-2023

Finanțare

Se finanțează proiecte prin care societatea își propune utilizarea a cel puțin 7 tehnologii digitale din cele 12 enumerate în intesitatea digitală.

Intensitatea digitală măsoară disponibilitatea la nivel de firmă a 12 diferite
tehnologii digitale după cum urmează:

1) Acces la internet pentru minimum 50% din angajați care utilizează computere în scopuri de afaceri (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);

2) Contracte încheiate cu specialiști IT;

3) Acces la Internet de mare viteză (cel puțin 30 Mbps);

4) Achiziția de dispozitive mobile de internet pentru cel puțin 20% dintre angajați;

5) Număr pagini web fără funcții complexe;

6) un site web cu funcții sofisticate;

7) Număr platforme social media utilizate;

8) Număr soluții pentru publicitatea plătită online;

9) Achiziționarea de servicii de cloud computing de nivel mediu-mare;

10) Număr sisteme de trimitere de facturi electronice adecvate procesării automate;

11) Realizarea de vânzări prin intermediul comerțului electronic care reprezintă minimum 1% din total cifra de afaceri);

12) Realizarea de vânzări prin intermediul comerțului electronic de tip business-to-consumer (B2C) care reprezintă minimum 10% din totalul volumului de comerț electronic;

Se consideră că prin proiect se atinge un nivel de intensitate ridicat doar în situația în care se utilizează cel puțin 7 din aceste 12 tehnologii digitale.

Apelul este competitiv, iar proiectele se vor evalua conform criteriilor stabilite în Anexa 4 – Grila de evaluare tehnica si financiara_121

Acțiuni sprijinite

În cadrul acestui apel de proiecte sunt vizate inițiative care să conducă la consolidarea culturii digitale în cadrul întreprinderilor.

Investiții pentru adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri, sisteme de tip RFID (Radio-Frequency Identification) pentru gestiunea activității de producție sau livrare servicii, sistemele de localizare specializate pentru activitatea firmelor (information tracking systems).

Achiziția de servicii, echipamente și tehnologii necesare pentru transformarea digitală, inclusiv pentru: derularea proceselor interne, interacțiunea cu clienții/consumatorii, distribuția produselor, colectarea și analiza de date.

Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale de către întreprinderi în scopul creșterii vizibilității, inclusiv crearea de website-uri adaptate activității de e-commerce și cu un grad ridicat de interactivitate.

Dezvoltarea și implementarea de soluții pentru asigurarea securității cibernetice, în special a protecției datelor personale și a siguranței tranzacțiilor online.

Investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale în scopul creșterii productivității (tehnologii digitale pentru linii de producție, automatizări, robotică, tehnologii digitale în management, organizarea activităților etc.), inclusiv finanțarea introducerii conexiunilor în bandă largă de mare viteză în interiorul firmei, aplicații cu rol în managementul birourilor, etc.

Domenii orientative pentru ghidarea investițiilor aferente proiectelor de digitalizare propuse de către solicitanți în cadrul prezentului apel:

1. Managementul datelor financiare.
Obținerea, stocarea și examinarea datelor financiare ale solicitantului.

2. Managementul resurselor umane.
Adaptarea angajaților solicitantului la mediul digital. Instrumente pentru eficientizarea comunicării și a relațiilor companie-angajat.

3. Managementul relațiilor cu clienții.

4. Managementul resurselor.
Accesul la date despre gestionarea activelor (materii prime, inventar, resurse financiare, etc.).

5. Comunicare și relații cu clienții.
Informații despre solicitant disponibile online pe baza cuvintelor cheie introduse în motoarele de căutare.

6. Digitalizarea proceselor din cadrul organizației solicitantului.

7. Politica și practicile de securitate.
Capacitatea de recuperare cu operativitate a accesului la date în cazul pierderii acestuia.

8. Digitalizarea în producție.
Automatizare/informatizare/digitalizare.

 • Senzori de măsurare care transmit date serverelor în vederea optimizării productiei;
 • Dispozitive/soft-uri pentru urmărirea în timp real a proceselor de producție;
 • RFID (Identificare prin radio-frecventa) sau o altă functionalitate digitală; similară pentru a urmări piesele și subansamblele sau produsele finite în procesul de producție;
 • Sisteme care utilizează realitate virtuală/realitate augmentată pentru instruirea personalului din productie/întretinere sau în alte aplicații;

9. Alte activități/procese de digitalizat.

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activităţi de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităţilor sprijinite prin PR NV şi dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului de digitalizare.

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele tipuri de investiții, de natura imobilizărilor corporale (mijloace fixe) și necorporale, precum și servicii de digitalizare, după cum urmează: 

a) hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;

b) achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor
tehnologice, integrate cu soluții digitale;

c) realizarea rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;

d) achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

e) achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

f) website de prezentare a companiei;

g) servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;

i) soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;

j) servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;

k) consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile, etc.

02 – Echipamente, dotări, active corporale (14 – Dotări)
Hardware TIC, alte dispozitive și echipamente aferente inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune și rețea LAN.

Achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale.

03 – Servicii (36 – Pregatirea personalului de exploatare (6.1))
Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC.

14 – Alte cheltuieli
Consultanta/audit pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil.

Servicii de publicitate online și servicii pentru consolidarea securității cibernetice.

06 – Cheltuieli cu active necorporale
Achizitionarea si/sau dezvoltarea si/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation.

Achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, realitate augmentată, realitate virtuală.

Website de prezentare a companiei, website cu funcții complexe.

Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic.

Aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități.

07 – Cheltuieli sub formă de rate forfetare
În cazul prezentului apel de proiecte, costurile indirecte eligibile aferente proiectului vor fi rambursate în forma unei rate forfetare de 7% raportat la costurile directe eligibile, fără prezentarea unor documente justificative.

Costurile indirecte eligibile sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe.

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile, ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Nord-Vest 2023

Din totalul de 47 de programe de finanțare, propuse de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru perioada 2023-2027, se vor lansa 45 de apeluri în 2023.

IMM și Antreprenoriat

Pentru IMM-uri (întreprinderi cu maxim 249 angajați) sunt propuse pentru lansare 5 programe de finanțare începând cu Trimestrul 2 al anului 2023.

Regăsiți în continuare cele 5 programe de finanțare destinate IMM-urilor din regiunea Nord-Vest.

Digitalizarea IMM-urilor din regiunea Nord-Vest

Digitalizarea IMM-urilor din regiunea Nord-Vest
Programul de finanțare Digitalizarea IMM-urilor are ca scop consolidarea culturii …
Citește

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Robotică și Nanotehnologii

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Robotică și Nanotehnologii
Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din …
Citește

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din …
Citește

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Turism și Sănătate

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Turism și Sănătate
Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din …
Citește

Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest
Eligibilitate Sunt eligibile doar proiectele propuse pentru implementare în mediul …
Citește

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype

Lasă un comentariu