Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

Eligibilitate

 • Microîntreprinderi (0-9 angajați)
 • SRL, SRL-D, SA, SNC, SCS, SCA
 • Bihor, Bistrița, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj
 • Înființațe cel târziu la 31.12.2021
 • PROFIT 2022 > 0
 • Minim 1 angajat în 2022 sau 2023
 • Cod CAEN eligibil
 • Fără datori
 • Nu sunt în dificultate
 • Activitate neîntreruptă 2022-2023

Sunt eligibile doar proiectele propuse pentru implementare în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe, municipii).

Finanțare

Acțiuni sprijinite

Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în:

 • Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”
 • Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare”
 • Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”
 • Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale”

Conform HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de
căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.

Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică.

Cap. 1 – Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

 • 1.1. Amenajarea terenului
 • 1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
 • 1.3. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;

Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

 • 3.1.1. Studii de teren;
 • 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului;
 • 3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
 • 3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
 • 3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor;
 • 3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;
 • 3.5. Proiectare, cuprinde cheltuielile pentru  documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
 • 3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie;
 • 3.7. Consultanţă;
 • 3.8. Asistenţă tehnică;

Cap. 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază:

 • 4.1. Construcţii şi instalaţii;
 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj;
 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport tehnologic;
 • 4.5. Dotări;
 • 4.5.1 Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie ___maxim 15%
 • 4.6. Active necorporale;

Cap. 5 – Alte cheltuieli:

 • 5.1. Organizare de şantier;
 • 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier;
 • 5.2. Comisioane, cote, taxe, după caz (costuri taxe autorizare construcție, avize, acorduri, etc.);
 • 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute în limita a 10% din capitolele 1, 2 și 4;
 • 5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate;

Cheltuielile cumulate de la capitolele 1, 2, 4 (subcapitilele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) si 5 (subcapitolele (5.1, 5.3) sunt eligibile in limita a 50% din valoarea investiției de baza, respectiv capitolul 4.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctul 3 sau 4 sau 5 și 6 de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

Nu sunt eligibile proiectele care constă exclusiv în realizarea de lucrări de construcție (punctele 1-4) ori proiectele care constau doar în achiziția de active necorporale (5-6).

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor necesare pentru pregătirea proiectului (cheltuieli pentru proiectare și consultanță).

Apelul este competitiv, iar proiectele se vor evalua conform criteriilor stabilite în Anexa 4_Grila ETF_131A.

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile, ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Nord-Vest 2023

Din totalul de 47 de programe de finanțare, propuse de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru perioada 2023-2027, se vor lansa 45 de apeluri în 2023.

IMM și Antreprenoriat

Pentru IMM-uri (întreprinderi cu maxim 249 angajați) sunt propuse pentru lansare 5 programe de finanțare începând cu Trimestrul 2 al anului 2023.

Regăsiți în continuare cele 5 programe de finanțare destinate IMM-urilor din regiunea Nord-Vest.

Digitalizarea IMM-urilor din regiunea Nord-Vest

Programul de finanțare Digitalizarea IMM-urilor are ca scop consolidarea culturii …
Citește

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Robotică și Nanotehnologii

Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din …
Citește

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din …
Citește

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Turism și Sănătate

Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din …
Citește

Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

Eligibilitate Sunt eligibile doar proiectele propuse pentru implementare în mediul …
Citește

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ