Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole DR-22

Masura de finanțare DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole răspunde necesităţii de susținere a investițiilor în spații de producție și tehnologii moderne, dezvoltarea de noi produse, încurajând aplicarea practicilor și tehnologiilor inovatoare în sectorul agro-alimentar.

Valoarea maximă a sprijinului este de 10.000.000 euro.

Eligibilitate

 • IMM-uri
 • Cooperative Agricole, Societățile Cooperative
 • Grupuri și Organizații de Producători
 • Investiții în procesarea produselor incluse în Anexa I din TFUE

Finanțare

Apelul este competitiv și sunt prioritizate proiectele care contribuie la echilibrarea deficitului balanței comerciale și a securității alimentare, obținerea de produse cu valoare adăugată ridicată, apartenența la formele asociative.

Maturitatea solicitantului, economia circulantă și investiții în tehnologii moderne, cu impact redus asupra mediului.

Cheltuieli eligibile

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/ marketing;
 • Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară activitatea eligibilă;
 • Achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management;
 • Investiții în economia circulantă;
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • Investiții în producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile;
 • Investiții în reducerea emisiilor de GES;
 • Investiții în active necorporale, tehnologii know-how, patente și licențe, software;
 • Alte cheltuieli;

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile, ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Finanțare Nerambursabilă Agricultură

Regăsiți în continuare măsurile de finanțare nerambursabilă destinate sectorului agricol.

Înființarea sistemelor de irigații DR-26

Înființarea sistemelor de irigații DR-26
Masura de finanțare DR-26 Înființarea sistemelor de irigații susține investițiile …
Citește

Investiții în fermele de mici dimensiuni DR-14

Investiții în fermele de mici dimensiuni DR-14
Masura de finanțare DR-14 Investiții în fermele de mici dimensiuni …
Citește

Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole DR-22

Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole DR-22
Masura de finanțare DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea …
Citește

Investiții în exploatațiile pomicole DR-15

Investiții în exploatațiile pomicole DR-15
Investițiile sprijinite în cadrul măsurii DR-15 Investiții în exploatațiile pomicole …
Citește

Investiții în sectorul Legume și/sau Cartofi DR-16

Investiții în sectorul Legume și/sau Cartofi DR-16
Măsura de finanțare DR-16 Investiții în sectorul legume și/sau cartofi …
Citește

Investiții în sectorul zootehnic DR-20

Investiții în sectorul zootehnic DR-20
Prin măsura de finanțare nerambursabilă DR-20 Investiții în sectorul zootehnic …
Citește

Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal DR-13

Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal DR-13
Prin măsura DR-13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal …
Citește

Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri DR-30

Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri DR-30
Intervenția DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” face parte din …
Citește

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ