Investiții în exploatațiile pomicole DR-15

Investițiile sprijinite în cadrul măsurii DR-15 Investiții în exploatațiile pomicole au ca scop creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

Valoarea maximă a sprijinului este de 1.500.000 euro și este propusă pentru lansare în luna August 2023.

Eligibilitate

 • Fermieri
 • PFA, II, IF, SRL
 • Cooperative Agricole și Societățile Cooperative
 • Grupuri și Organizații de Producători
 • 12.000 SO dimensiune minimă fermă
 • Exploatație înregistrată APIA și/sau ANSVSA

Finanțare

Apelul este competitiv și se punctează suplimentar înființarea și/sau reconversia, beneficiarii care nu accesat fonduri prin PNDR 2014-2020, promovarea patrimoniului genetic pomicol, apartenența la o formă asociativă, maturitatea financiară, tehnici și tehnologii de producție moderne, agricultură de precizie.

Cheltuieli eligibile

La nivelul intervenției sunt eligibile toate investițiile în active corporale și necorporale necesare atât reconversiei cât și înființării și modernizării plantațiilor pomicole,

 • Înființarea și modernizarea fermelor și pepinierelor pomicole;
 • Înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;
 • Modernizarea parcului de utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice specializate;
 • Sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile;
 • Echipamente de irigații;
 • Unități de condiționare și/sau depozitare;
 • Unități de procesare la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente;
 • Căi de acces, utilități și racorduri necesare;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/ marketing la nivel de exploatație;
 • Magazine la poarta fermei sau rulote alimentare;
 • Investiții în producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile;
 • Investiții în reducerea emisiilor de GES;
 • Consultană pentru pregătirea și implementarea proiectului;
 • Investiții în active necorporale, tehnologii know-how, patente și licențe, software;

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile, ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Finanțare Nerambursabilă Agricultură

Regăsiți în continuare măsurile de finanțare nerambursabilă destinate sectorului agricol.

Înființarea sistemelor de irigații DR-26

Înființarea sistemelor de irigații DR-26
Masura de finanțare DR-26 Înființarea sistemelor de irigații susține investițiile …
Citește

Investiții în fermele de mici dimensiuni DR-14

Investiții în fermele de mici dimensiuni DR-14
Masura de finanțare DR-14 Investiții în fermele de mici dimensiuni …
Citește

Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole DR-22

Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole DR-22
Masura de finanțare DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea …
Citește

Investiții în exploatațiile pomicole DR-15

Investiții în exploatațiile pomicole DR-15
Investițiile sprijinite în cadrul măsurii DR-15 Investiții în exploatațiile pomicole …
Citește

Investiții în sectorul Legume și/sau Cartofi DR-16

Investiții în sectorul Legume și/sau Cartofi DR-16
Măsura de finanțare DR-16 Investiții în sectorul legume și/sau cartofi …
Citește

Investiții în sectorul zootehnic DR-20

Investiții în sectorul zootehnic DR-20
Prin măsura de finanțare nerambursabilă DR-20 Investiții în sectorul zootehnic …
Citește

Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal DR-13

Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal DR-13
Prin măsura DR-13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal …
Citește

Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri DR-30

Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri DR-30
Intervenția DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” face parte din …
Citește

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ